Kovács Ildikót kitüntették

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete minden évben, az október 23-ai ünnepségen kitüntetéseket adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik a város fejlesztésében, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális életében, vagy egyéb területen a közösség javára kifejtett eredményes tevékenységükkel a várost tiszteletre méltóan szolgálják, vagy szolgálták. 2017-ben a ComMedias Egyesület egyik lelkét-motorját, Kovács Ildikót is kitüntették.

Az elismeréssel járó oklevelet, emlékplakettet, ajándéktárgyat idén is Tóth Balázs, Vasvár város polgármestere adta át a kitüntetetteknek.
Vasvár Város Önkormányzata a város fejlesztésében, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális életében vagy egyéb területen a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként "Vasvár Városért" érdemérmet adományoz. Ez év szeptemberi ülésén a képviselő-testület úgy határozott, hogy Takács Géza vállalkozót "Vasvár Városért" érdeméremmel tünteti ki - Takács Gézának ezúton is gratulálunk.

A város évről-évre a "Közszolgálatért Alapított Barabás István Díjat" adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek és csoportoknak, akik a város közoktatásáért vagy közművelődéséért, sportéletéért, egészségügyéért, szociális munkájáért, közigazgatásáért, vagyonvédelméért kiemelkedő munkát végeztek, vagy más tevékenységükkel közmegbecsülést szereztek, segítve ezzel a város egyes területeinek fejlődését, szakmai munkájukkal kiérdemesültek az elismerésre, továbbá magatartásuk és életvitelük példamutató.

Ezt a díjat Szakács Jenőné nyugalmazott pedagógus, Borbás Imre Mihály nyugalmazott kőműves, Hideg István nyugalmazott bádogos mester, Kovács László István nyugalmazott műkőkészítő mester, Somogyi Imre nyugalmazott bádogos mester és Kovács Ildikó Katalin irodai asszisztens vehette át.

Kovács Ildit a következő szavakkal méltatták a vasvári városi ünnepségen:


Kovács Ildikó Katalin vasvári kétgyermekes családban született. Az általános és középiskolát is városunkban végezte. Hosszú évek, évtizedek óta példaértékű lelkesedéssel és odaadással, önzetlenül dolgozik nagyon sok olyan rendezvényen, melyet civil szervezetek hívtak életre, de a város intézményei és önkormányzata kulturális programjainak lebonyolításában is jelentős szerepet vállal. Segíti önkéntes munkájával a Rétes Fesztivált, közönségszervezésével, plakátolásával, jegyek értékesítésével a ComMedias Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület rendezvényeit. Egyik megálmodója és főszervezője a városi bababörzének is.
A város önkormányzata és a civil szerezetek összefogásával megvalósuló adventi vasárnapok szeretetvendégségeinek aktív segítője. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vasvári csoportjának önkéntese, de a városi civil szervezetek vezetőivel, tagjaival kialakított kiváló emberi kapcsolatai révén a közélet minden területén számíthatnak önzetlen segítségére.
Az idei évben megszervezte Szakács Jenőné Rózsi néni 90. születésnapját is. Munkája mindig is Vasvárhoz kötötte, sok évig közalkalmazottként, majd a vállalkozói világban, most a szociális ágazatban irodai asszisztensként dolgozik. Segíti a rászorulókat hivatalos ügyeik intézésében, közreműködik adományok gyűjtésében, s azok legrászorultabbakhoz történő eljuttatásában.
Elkötelezett támogatója, segítője, több ízben elindítója minden közösséget szolgáló kezdeményezésnek, szóljon az bármely korosztálynak. Önzetlen segítőkészsége példaként szolgálhat a felnövekvő fiatal nemzedéknek.

Ajánlatkérés

Név *
Megszólítás - válassz az alábbi lehetőségekből
Telefon *
Email cím *
Igényelt produkció - válassz az alábbi lehetőségekből

Rendezvény dátuma / a fellépés kezdési időpontja

Rendezvény jellege (céges/falunap/magán stb.)
Pontos helyszín, színpadi körülmények
Egyéb információk (preferált fellépők, további információk az árajánlathoz)

Aktuális

Reflektorfény