Jelentés

Közhasznúsági jelentés


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A ComMedias Egyesület 2014-ban a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.


2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a ComMedias 195,000,- Ft állami támogatást kapott, a központi költségvetésből 100,000,- Ft-ot és azt teljes egészében fel is használta. A korábbi években az NCA-tól illetve a NEA-tól nyertünk működési célú támogatást, 2014-ban az NCA jogutódja, a NEA nem írt ki működési célú pályázatot.
Vasvár Város Polgármesteri Hivatalától 2014-ben 195,000,- Ft-ot nyertünk 2 produkciónk (Rejtőzködő Kabaré (bemutató: 2014. április), Dumakabaré (bemutató: 2014. október)) támogatásra.

A Vas Megyei Önkormányzattól 2010 óta nem kaptunk semmilyen támogatást. 2010-ben nyertünk 20 ezer Ft-ot pályázaton, de ezt az összeget ígéretük ellenére nem utalták át nekünk. Végül kaptunk egy levelet a megyei közgyűlés elnökétől, amelyben tudatták velünk, hogy pénzhiány miatt nem fizetik ki a már nekünk ítélt támogatást.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az előző évhez képest a ComMedias tartaléka (vagyona) a gazdasági helyzet és a folyamatos kormányzati megszorítások miatt kialakult gazdasági helyzet ellenére 2014-ben valamelyest javult. Ezt azzal értük el, hogy jelentősen csökkentettük a kiadásokat, hogy felkészüljünk a következő időszak pénzügyi kihívásaira. A 2014-as esztendő számottevően emelkedő banki és kommunikációs költségekről, nem várt kiadásokról és pénzügyi nehézségekről szólt. A vagyon felhasználását a Közhasznúsági jelentés mellékletének mérleg és eredmény-levezetés kimutatása tartalmazza, ezért az előírások szellemében külön táblázatot erre nem készítettünk.

Mivel egyesületünk jelentős tartalékkal rendelkezett a korábbi évekről, ezért a veszteséges működés fel sem merült az egyesületnél.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A ComMedias nem nyújtott cél szerinti juttatást senkinek.


5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

2014-ban a ComMedias Egyesület az adózók egyszázalékos felajánlásából 25 ezer Ft-ot kapott.
A vasvári Önkormányzattól 195,000,- Ft-ot nyertünk 2 produkciónk (Rejtőzködő Kabaré (bemutató: 2014. április), Dumakabaré (bemutató: 2014. október) támogatásra.

A pontos kimutatást a Közhasznúsági jelentés melléklete tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk 2014-ban 1 667 ezer Ft-ot fordított személyi jellegű ráfordításra, ezek indokolt költségtérítések voltak.
Megállapítható, hogy a ComMedias Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt, a költségtérítés juttatási formának nem nevezhető, mivel alaptevékenységünkből adódóan rengeteget utazunk mind belföldön, mind külföldön.

2010. október 26-ig egyesületünk főállású munkavállalót alkalmazott; bíztunk benne, hogy 2014-ben újra főállású munkatársunk lehet, de a gazdasági helyzet és a folyamatos gazdasági megszorítások, valamint az, hogy nem írtak ki a NEA-nál működési pályázatot, ez a tervünk 2014-ban sem valósult meg.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Egyesületünk színtársulata 2014-ban 5 új színházi produkciót mutatott be (ebből egyet a kecskeméti Katona József Színházban, 2014 májusában, lásd: http://www.pathalia.hu/fellepesek/115-humoristak.html), valamint a Stand Up Brigáddal és a Bethlen Téri Színházzal közösen bemutattuk az „Egy bolond négyet csinál” című színházi produkciót (http://www.pathalia.hu/fellepesek/141-rejto-kabare.html).  2014-ban a korábbi az előadásaink száma 53-ra nőtt, a becsült nézőszámunk pedig kb. 8500 fő.

Hátrányos helyzetű településeken megtartott előadásaink száma 2014-ban 11 volt, ez 2-vel kevesebb, mint 2013-ban és 19-cel kevesebb, mint a legsikeresebb évünkben, 2008-ban; a nézőszámunk nem csökkent a hátrányos helyzetű településeken, kb. 2500 fő volt 2013-ben.
Külföldi vendégszerepléseink száma 5 volt, ez az elmúlt évek átlagában ez a második legalacsonyabb.

Több alkalommal léptünk fel halmozottan hátrányos helyzetű, a roma kisebbséghez tartozó, vagy súlyosan beteg gyermekek előtt. A miskolci Megyei Kórházban, illetve a Ronald McDonald Házban 1-1, a budapesti Ronald McDonald Házban 1 alkalommal léptünk fel 2014-ban, hogy a súlyosan beteg gyermekek szenvedésein enyhíteni tudjunk, fájdalmaikról – ha csak rövid időre is- el tudjuk terelni a figyelmüket.

Országos ismertségünket társulatunk tagjai többek közt rendszeres budapesti (Millenáris Theatrum, Cotton Club) fellépéseinknek is köszönhetjük, de a magyar Rádió Rádiókabaré című műsorában, a Bethlen Téri Színházban is megjelentünk 2014-ban.

Tevékenységünkről, jótékonysági felhívásainkról, akcióinkról a vas megyei sajtóorgánumok (Vas népe, Nyugat.hu, Vaskarika, Alon.hu, Friss Fm) mellett többször beszámolt az MTV, a Magyar Nemzet, a Népszabadság és számos országos internetes médium. Számos helyi (vasvári) közéleti rendezvényen is képviseltette magát szervezőként és közreműködőként egyesületünk, például a Kardos László Általános Iskola alsó tagozatos hallgatóinak rendeztünk ingyenes előadást, vagy a helyi óvodásoknak bűvészműsorokat.

Áprilisban és októberben nagy sikerű bemutatót tartottunk Vasváron, az előadásról beszámolt a Vas népe c. napilap, a Vasvári Újság és a Nyugat Rádió. 2012-től fogva szervezői és koordinátorai voltunk a Művészetek Völgyében megvalósuló „Humor a Völgyben” programsorozatnak, amelynek Taliándörögd adott otthont.

Együttműködésünk más szervezetekkel zaklatott volt: hagyományos partnereink közül a Vas Megyei Civil Szolgáltató Központ a megszorítások miatt megszűnt, 2013. márciusában a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ is, jelenleg az oszkói Hegypásztor Körrel tartjuk a kapcsolatot. Továbbra is kitűnő és szoros az együttműködésünk az Animus Egyesülettel, az Elefan Egyesülettel, a Via Natura Egyesülettel, a Gyerekekkel a Jövőnkért Egyesülettel, a Közép-Európa Táncszínház Alapítvánnyal és a Művészetek Völgyének taliándörögdi programjait szervező Mogyorók Háza Kulturális Egyesülettel.

2013-ban elindítottuk a Bethlen Téri Színház és a Stand Up Brigád közös rendezvénysorozatát, a Stand Up Klub – Filléres kabarét, amely az egyik legnagyobb humorista tehetségkutató rendezvénysorozat hazánkban és amelyet 2014-ben is óriási sikerrel folytattunk.

Részt vettünk a Források Világnapja eseményen (2014. május), amely hazánkban nagy sajtóvisszhangot kapott.

Szerteágazó külföldi kapcsolataink közül az erdélyi, Mákófalvi Bokréta Kulturális Egyesülettel a legszorosabb a kapcsolatunk, hiszen 2002 óta rendszeressé vált évenkénti erdélyi turnénk. 2006-tól főleg a kalotaszegi népi hagyományőrzés és a világon egyedülálló kékfestési technika tanulmányozásával és dokumentálásával telt.

Ezen kívül a Sepsiszentgyörgyi Művelődési Központ, a székelyudvarhelyi Artera Alapítvány és a világhírű kortárs bábművészet egyik legmarkánsabb képviselője, Magdalena Miteva vezette bulgáriai Theatre Nobodies számít kiemelt partnereink közé.

Még 2009 februárjában indítottuk el képzési programunkat, amely szervezetfejlesztő, csapatépítő, és marketingstratégiai tréningekkel és workshopokkal kínál többek közt a non-profit szférában dolgozóknak fejlődési lehetőséget. 2014-ben a 7 rendezvényen összesen 85 fő vett részt.

Jótékonysági akcióink közül kiemelkedik 2014 júliusában a Bencsura Zoltán paralimpikon sportoló támogatására szervezett akciónk, amelynek keretében a Művészetek Völgye taliándörögdi helyszínén (a Kocsor Házban) gyűjtöttünk pénzt a sportoló támogatására.
(Bővebben itt lehet erről olvasni: www.pathalia.hu/fellepesek/144-bencsura-zoltan-tamogatasa.html, és http://www.pathalia.hu/pathalia-tarsulat/146-jotekonysag-bencsura-zoltan-paralimpikon.html)

Böjte Csaba atya árváinak is szerveztünk jótékonysági bűvészműsort partner-egyesületünk segítségével 2014. júliusában, erről itt lehet olvasni: http://www.pathalia.hu/humoros-gyerekmusor/145-bojte-csaba-gyerekei-buveszmusor.html

Az egyesület aktív tagjainak száma 21 fő, ebből 2005 óta egy fő főállású alkalmazott, akit sajnos 2010. október 26-án, az egyesület nehéz anyagi helyzete miatt el kellett küldenünk. Anyagi helyzetünk javulása után azonnal fel kívánunk venni egy alkalmazottat, hiszen nélküle nem győzzük a rengeteg munkát, működésünk komoly veszélybe került. Főállású alkalmazottunk mellé óriási segítség szükség van egy újabb munkavállaló foglalkoztatására.

Külsős segítők (önkéntesek) száma kb. 45 fő. Átlagosan több mint havi 900 óra önkéntes munkát végeznek tagjaink, segítőink.

Két saját számítógéppel, berendezett irodával és a szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központtól/Nemzeti Művelődési Intézettől bérelt 48 m2-es helyiséggel rendelkezünk. Bábkészítő műhelyünkben készült az az életnagyságú betlehem, amely Szombathely Fő terén volt látható 2010. illetve 2013-2014 decemberében. Műhelyünk számos amatőr (például Tücsök Bábcsoport Celldömölk) és professzionális színháznak (például Weöres Sándor Színház) készített különleges színházi kellékeket, bábokat, installációkat.

Még 2013. júliusában a „Tehetség a tehetségért” Alapítvány kerecsendi táborában üdültettek tagjaink halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, majd augusztus 28-án, szerdán egy nagyszabású gálán (amelyre többek közt az Egyesült Államok Nagykövetségének Kulturális Attaséja is meg volt hívva) adtunk számot a táborban végzett tevékenységekről.

2014. augusztusában ugyanitt egy filmkészítő művészeti tábort szervezésében is részt vettünk, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, főleg a roma kisebbséghez tartozó gyerekek részére. A filmkészítő táborban a 6-12 éves gyerekek bepillantást nyertek a filmkészítés izgalmas világába. A táborban két rövidfilm készült, mindkét történet a gyerekek írták, ezek a történetek az internetre is fel lettek töltve.
A híres betyár, a magyar mesevilágra is hatást gyakorló híres betyár, Sisa Pista történetét modern korba helyezték és stop motion technikával rögzítették, lego-építőkockák segítségével.
A Sárkányos mese című másik film érdekessége pedig az, hogy a gyerekek a történet kitalálása után saját maguk készítették el a film hátterét és bábjait. A táborban a filmezéssel kapcsolatos alapfogalmak (snitt, svenkelés stb.) is előkerültek.
A táborban fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyerekek egyszerű filmkészítési technikákat tanuljanak meg, amelyekhez nincs szükség drága technikai felszerelésre, sokkal inkább a kreativitásra, a nyitottságra és a csapatmunkára.

Adminisztrációs hátterünk fejlesztésre vár, hiszen számos technikai eszközünk a nagy igénybevétel miatt felmondta a szolgálatot (pl. a 2005-ben vásárolt számítógépünk), jelenleg a felhalmozott dokumentumok, filmek biztonságos tárolása az egyik legsürgősebb feladatunk.

A tagdíjakból 8 ezer Ft-os bevétele volt egyesületünknek, hiszen egy 2011. évi közgyűlési határozat szellemében, a gazdasági válság és a kormányzati megszorítások miatt 2014-ben sem emelkedett a tagdíj mértéke.

Nem a díjakért, elismerésekért dolgozunk, de végezetül röviden bemutatjuk egyesületünk legfontosabb elismeréseit, amelyek bizonyítják színvonalas munkánkat:

A ComMedias Egyesület értékteremtő munkájának elismeréseként 2006-ban „Vas Megye Közösségi Kultúrájáért” díjat vehettünk át, 2010. október 23-án az egyesület vezetője „Vasvár Városért Érdemrend”-et vehetett át Vasvár Város Polgármesteri Hivatalától. Az elismeréssel a 2003 óta folyamatosan és sikeresen működő magas színvonalú munkáját ismerték el.

Vasvár, 2015. február 21.

Szép Bence
elnök


A  2014-es közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” című nyomtatvány (PK-142) A nyomtatványt a ComMedias Egyesület mérlegképes könyvelője, Bergmann Józsefné (9700 Szombathely, Karmelita u. 5.) állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.


A 2014-es közhasznúsági jelentés záradéka


A 2014.évi közhasznúsági jelentést a ComMedias Egyesület közgyűlése 2015. február 21-i ülésén egyhangúlag elfogadta.Vasvár, 2015. február 21.

Szép Bence
elnök

Ajánlatkérés

Név *
Megszólítás - válassz az alábbi lehetőségekből
Telefon *
Email cím *
Igényelt produkció - válassz az alábbi lehetőségekből

Rendezvény dátuma / a fellépés kezdési időpontja

Rendezvény jellege (céges/falunap/magán stb.)
Pontos helyszín, színpadi körülmények
Egyéb információk (preferált fellépők, további információk az árajánlathoz)

Aktuális

Reflektorfény